انتشارات هدهد

hodhod publication

انتشارات هدهد

hodhod publication

انتشارات هدهد

محمد حسین صادقی
مدیر انتشارات هُدهُد ایران
**************
هدهد ، پیام آور عشق و فرزانگی
مشاوره ، ویرایش و چاپ کتاب
افست - دیجیتال
**************
Mohammad Hossein Sadeghi
Manager of Hodhod Publication
Hodhodzar@gmail.com
09176112253

۱ مطلب در خرداد ۱۴۰۰ ثبت شده است

هوالجمیل

این غزل زیبا مطابق با نامش برای امام زمان (عج) سروده شده است. برخی از صاحب نظران شعر و عرفان مصرع آخر این غزل را اشاره به قیام پانزده خرداد می‌دانند و برخی آن را حکایت از پیش بینی امام (ره) از تاریخ وفات خویش.

انتظار
از غم دوست در این میکده فریاد کشم
داد رس نیست که در هجر رخش داد کشم

داد و بیداد که در محفل ما رندی نیست
که برش شکوه برم، داد ز بیداد کشم

شادیم داد، غمم داد و جفا داد و وفا
با صفا منّت آن را که به من داد کشم

عاشقم، عاشق روی تو، نه چیز دگری
بار هجران و وصالت به دل شاد، کشم

در غمت ای گل وحشی من، ای خسروی من
جور مجنون ببرم، تیشه فرهاد کشم

مُردم از زندگی بی تو که با من هستی
طرفه سرّی است که باید بر استاد کشم

سالها می گذرد، حادثه ها می آید
انتظار فرج از نیمه خرداد کشم

۱۲ خرداد ۰۰ ، ۱۱:۲۰
انتشارات هدهد - Hodhod publication